Als je:

  • duidelijker wilt ervaren wat je voelt en wat je wilt...
  • beter wilt leren omgaan met kwaliteiten van jezelf...
  • heldere en ter zake doende beslissingen wilt nemen...
  • zoekt naar een andere manier van omgaan met een ziekte of lastige kwaal...
  • je wilt bevrijden van een blokkade (ik wil graag..., maar ik doe het niet)...
  • wilt loskomen van een verslaving (ik wil ophouden met?, maar ik doe het niet)...
  • minder negatief of hard over jezelf wilt oordelen...
  • meer zin in je leven wilt ervaren...

 

dan is Focussen een vriendelijke weg naar verandering

 

 


Deze website wordt medio maart 2017 vervangen door een nieuwe website die voortkomt uit de oprichting van de Stichting Focusing in november jl. De Stichting behartigt de belangen van haar participanten en draagt mede zorg voor de toegankelijkheid van de informatie over Focusing in Nederland.

Zie http://www.stichtingfocusing.nl met antwoordformulier.